(028) 3835.2505

Giày Aqua

Mười kiểu thắt dây giày mà tín đồ giày sneaker sutumi phải thử

Mười kiểu thắt dây mà tín đồ giày sneaker sutumi phải thử 1/Kiểu đan sọt Với kiểu này bạn cần sợ dây giày sneaker sutumi dài gấp đôi dây bình thường, hoặc bạn nối 2 sợi dây với nhau để tạo 2 màu như hình 1. Nối 2 sợi dây và giấu mối bên dưới nút 1 mang phải, sợi xám xỏ từ dư ...

Close